หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา  หน้าแรก     การจัดตั้ง อบต.เมืองใหม่ 

การจัดตั้ง อบต.เมืองใหม่
การจัดตั้ง อบต.เมืองใหม่  

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเมืองใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เป็นต้นไป ในการจัดตั้งครั้งแรกกระทรวงมหาดไทยได้จัดชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น ๕ ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ถูกจัดให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง แต่ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น ๓ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสถิติ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น ๆ
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.238.99.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 317,837
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.