หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
สาระน่ารู้
รวมลิงค์
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

>>> ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ในจำนวน ๓ แห่งของอำเภอราชสาส์น ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอราชสาส์น ตัวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่ตั้งเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอราชสาส์น  ตามเส้นทางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๓๗๘ และ ๓๒๔๕ ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๓๗๘ และ ๓๐๔ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร

 

 

แผนที่แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่โดยสังเขป

 

>>> เนื้อที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๑.๘๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕,๐๐๐ ไร่

 

>>> ภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย และดินลูกรังบางส่วน เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ในฤดูฝนน้ำท่วมเป็นประจำ มีคลองท่าลาดและคลองชลประทานไหลผ่าน  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ผ่านด้านทิศใต้

               

>>> อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

>>> จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขต จำนวน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้

Ø หมู่ที่ ๑ บ้านบางคา                      นายปิยวัฒน์  มาลัย               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

Ø หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่กลึง                    นายฉัตรชัย  เรืองเวช          เป็นผู้ใหญ่บ้าน     

Ø หมู่ที่ ๓ บ้านกกสับใน                 นายกัมพล   บุญวาที             เป็นผู้ใหญ่บ้าน

Ø หมู่ที่ ๔ บ้านกกสับนอก             นายบุญชู   มนทักสิน            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

Ø หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขอน             นางขวัญเรือน  วิหกเหิร    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

Ø หมู่ที่ ๖ บ้านหนองช้างตาย         นายสุชิน  ใหม่สุวรรณ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

Ø หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน             นายวิโรจน์  สาโร       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

Ø หมู่ที่ ๘ บ้านบางพุทรา               นางสุอำพันธ์  ธัญญาวุฒิ      เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

Ø หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่สอ                       นายนิรุตต์  พันธ์ุคง        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

               

>>> ท้องถิ่นอื่นในตำบล

ไม่มีท้องถิ่นอื่นในเขตตำบลเมืองใหม่

 

แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น
ปฏิทิน
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 1516 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.233.219.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 328,279
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.