หัวข้อหลัก
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บทบาทอำนาจหน้าที่
สาระน่ารู้
รวมลิงค์
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ประชากรในเขต อบต. 

ประชากรในเขต อบต.
ประชากรในเขต อบต.  
ประชากรในเขตองค์บริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ตำบลเมืองใหม่มีประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563) จำนวน 3,112 คน แยกเป็นชาย 1,521 คน
หญิง 1,591 คน จำนวนครัวเรือน 1,163 ครัวเรือน
           
ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลเมืองใหม่ ปี 2563
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 บ้านบางคา 171 208 213 421
2 บ้านไผ่กลึง 88 139 142 281
3 บ้านกกสับใน 67 78 90 168
4 บ้านกกสับนอก 167 258 255 513
5 บ้านหนองขอน 190 178 175 353
6 บ้านหนองช้างตาย 155 228 258 486
7 บ้านหนองแหน 147 165 207 372
8 บ้านบางพุทรา 92 145 145 290
9 บ้านไผ่สอ 86 122 106 228
รวม 1,163 1,521 1,591 3,112

 

แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
รวมลิงค์ส่วนราชการอื่น
ปฏิทิน
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 1516 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.233.219.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 328,292
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.