หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นายวิทยา กองทุ่งมน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 084-231-0530


นางสาวมิ่งขวัญ ใหม่เกตุ
ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 092-030-9324


นายวิทยา กองทุ่งมน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 084-231-0530


นางอิชช์กันต์ ปิ่นกุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวเบญจมาศ รัสมี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางพนิดา มาโนษยวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.236.124.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 347,508
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.