หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
     รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2561เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2561เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2561เปิดอ่าน
     รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2561เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.236.124.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 347,483
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.